Over Ons

Wie zijn wij.
In september 2008 zijn we bij elkaar gekomen om een avondje te praten over de mogelijkheden om humanitaire hulp te bieden in Oost-Europa.
Wij zijn: Frans van Hees (Schaijk), Tini van Leuken (Schaijk), Chris Hoefnagel (Herpen) en Peter van der Meer (Reek). Ieder van ons is al een of meerdere keren in Roemenië geweest. Ook hebben sommigen van ons ervaringen opgedaan bij andere stichtingen die actief zijn op dit gebied. Tijdens deze avond bleek er wel draagkracht te zijn voor een nieuwe organisatie mits we duidelijke doelen hadden. Tevens is Frans op deze avond benoemd als de man van de financiën, Tini als publiciteitsman, Chris als coördinator en Peter als manusje van alles.
Er is een actie gestart om levensmiddelen in te zamelen en deze in december naar Turda (R) te brengen. Dat dit nogal wat moeilijkheden met zich meebracht laat zich raden. Daarom is er door ons contact gezocht met de stichting H.A.R. uit Wijchen die voor ons de contacten hebben gelegd met, sociaal werkers enz… Deze actie is een groot succes geworden. We hebben ruim 90 pakketten ingezameld en weggebracht. Dit was voor ons de aanleiding in mei 2009 de Stichting Hulp Oost-Europa op te richten.

De Stichting Hulp Oost-Europa is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor hulp op sociaal en medisch gebied (in de breedste zin van het woord) aan de arme mensen, gezinnen, gehandicapten en zieke mensen in Oost Europa. Deze hulp kan bestaan uit hulp aan individuele maar ook aan ziekenhuizen, kindertehuizen, bejaardentehuizen, scholen enz.
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een “ANBI-stichting”. Dit betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.