Dagboek

2019

Spullen aangeleverd voor de uitleen in de vorm van bedden rollarors enz. Verder hebben we een scootmobiel kunnen bezorgen bij een gehandicapte man.

December 2018

Nieuwe rolstoel gebracht bij een gehandicapt meisje dat uit haar vorige rolstoel gegroeid was Hierdoor kan ze zich weer makkelijker verplaatsen.

Juli 2018

Het idee voor een uitleen van medische hulpmiddelen is uitgewerkt en op deze reis zijn we met een auto volgeladen met 6 rollators, 2 rolstoelen, kleding, speelgoed en nog veel meer vertrokken en hebben we de hulpmiddelen afgeleverd bij de sociale dienst van Turda, die zelf zoals afgesproken de opslag, uitleen en administratie verzorgt.Verder hebben we speelgoed afgeleverd bij het dagverblijf voor autistische kinderen, en incontinentiemateriaal en speciale voeding voor zieken.

In de loop van het jaar hebben we de laatste benodigdheden voor de buitenschoolse opvang bezorgd en deze functioneert naar behoren. Verder gericht hulp geboden aan de meest hulpbehoevende.

Zomer en najaar 2017

Deze zomer is buitenschoolse opvang voor de school in Aiton gerealiseerd.

2016
Renoveren van het trappenhuis in het sociaal centrum voor ouderen.

December 2015.
Ook dit jaar hebben we Sinterklaas weer kunnen helpen in Roemenië.

Oktober 2015.
Rolstoel voor gehandicapt meisje afgeleverd.

April 2015.
Maken en inrichten van een therapieruimte

November en december 2014.
Om ook daar dit jaar weer traditioneel Sinterklaas te kunnen vieren hebben we enkele dozen met kleding, nieuwe sportsokken en een doos met strooigoed gestuurd.
De sportsokken zijn als sinterklaascadeau aan de kinderen uitgedeeld.

Van de personeelsvereniging van Brabant Allucast sinterklaascadeaus gekregen die te veel ingekocht waren. Omdat dit veel volume was, waardoor de verzendkosten niet opwogen tegen de waarde, en veel speelgoed op batterijen werkt hebben we besloten dit niet naar Roemenië te sturen maar te schenken aan de voedselbank in Grave.

Augustus 2014
Inrichten bibliotheek van de school in Mociu.

November 2013:
Dankzij een schenking in natura van Brabantzorg uit Oss ruim 200 verpleegsters nieuwe schorten bezorgd bij de sociale dienst in Turda die voor verdere distributie zorg dragen.

Augustus 2013
Het daadwerkelijk inrichten van de Snoezelruimte in het kinderhuis te Turda.
Stichting HAR uit Wychen heeft een kliniek voor de opvang van autistische kinderen gebouwd en wij hebben hen toegezegd hier ook op enige wijze onze medewerking aan te geven. Samen met hen hebben we besloten de snoezelruimte in te richten. Transportbedrijf Wingens in Schaijk stelt ons zijn begeleidingsbus ter beschikking en stichting HAR zal de kosten van diesel op zich nemen.
Onze vracht zal deze keer bestaan uit spullen voor de snoezelruimte. Een kostbare lading.
We hebben hard moeten werken om de snoezelruimte in te richten maar nadat we elders enkele goederen afgeleverd hadden bleek de snoezelruimte tot onze grote verrassing al volop in gebruik te zijn. Bij de buren (sociale dienst) geven we nog wat kleding en andere spullen af. Na enige tijd kregen we een uitnodiging voor de officiële opening.

Juni / Juli 2013
Het project “snoezelruimte” krijgt concrete vormen. Enkele leden van de stichting bezoeken Turda en omgeving en weten te vertellen dat de bouwmarkten daar niet zo goed uitgerust zijn als hier, wat betekent dat we ons goed moeten voorbereiden.
Ook bezoeken zij nog de oogarts in Cluj die, mede door onze bijdrage, een operatie heeft kunnen verrichten bij een jonge moeder van twee kinderen.

Januari 2013
Op onze jaarvergadering besloten dat het project in Copsa Mica even geen prioriteit heeft, dit om diverse redenen o.m. de hoge kosten en omdat het project ®Snoezelruimte® zich heeft aangediend.

December 2012
In Turda voor twee weeskinderen min of meer de financiële zorg op ons genomen wat betreft studie. Met de plaatselijke hulpverleners kinderafdelingen in ziekenhuizen bezocht en voor diverse noodlijdende gezinnen boodschappen gedaan voor de kerstdagen. In Constanta Sinterklaas en zwarte Pieten aangekleed en voor strooigoed en warme kleding voor de straatkinderen gezorgd.

September 2012
Fotocollage in Schaijkse bieb en promotie op diverse fietstochten van MOV.

Voorjaar 2012
Bezoek aan Roemenië met Orthodox Pasen. Dankzij donaties van diverse (thuiszorg) organisaties een bejaardentehuis en een ziekenhuis kunnen voorzien van medische hulpgoederen.

Juli / Augustus 2012
Bezoek uit Roemenië, een sociaal werkster en een politiefunctionaris zijn hier om onze manier van zorgverlening en samenleving te bekijken. Ook de burgemeester van Copsa Mica bezoekt ons en samen hebben we een leerzame dag bij de brandweer van Schaijk.

December 2011
Reis naar Roemenië. Dankzij gitaarclub Leyenda uit Zeeland een nieuwe gitaar gekocht voor jongerenkoor in Turda. De traditionele kerstpakketten en een bezoek aan Copsa Mica.

Oktober 2011
Presentatie in “Wapen van Reek” te Reek.

April 2011
De plaatselijke muziekcorpsen van Campia Turzii en van Turda aangekleed met de oude uniformen van fanfare Concordia uit Schaijk en natuurlijk paaspakketten uitgedeeld. In Copsa Mica verder overleg gehad over het opzetten van een voedselbank en meerdere plannen besproken.

Januari 2011
Jaarvergadering.

December 2010
We hebben een bejaardentehuis (68 personen) voorzien van levensmiddelen voor een week. En schoolkinderen een fruitpakket met een verrassing bezorgd. In Copsa Mica een bespreking gehad met de burgemeester over een nieuw op te starten project.

November 2010
Ons nieuwsmagazine is weer uit.

Mei 2010
De schoolspullen van “de Kreek’l” naar scholen in Aiton, Vihai Miteazau en Turda gebracht. In drie bejaardentehuizen leesbrillen uitgedeeld en aan hulpbehoevenden levensmiddelen uitgedeeld.

April 2010
Op 2 april werden we tijdens de paasviering op de basisschool uitgenodigd. Na een korte uitleg hoe de situatie op de scholen in Roemenië is, hebben we de spullen in ontvangst genomen. Er waren vele spullen door de kinderen ingezameld zoals: schriften, stiften, kleurpotloden, kleurboeken, pennen, spelletjes enz. Onze hartelijke dank aan de kinderen en organisatie van de Basisschool ” de Kreek’l” uit Reek. Fantastische actie!!

Januari 2010
Presentatie over Roemenië in de bibliotheek van Schaijk. Om 20.00 uur begon Peter van der Meer voor de ruim 20 aanwezigen met de presentatie over Roemenië. Allereerst gaf Peter uitleg over wat de stichting allemaal doet voor Roemenië. Daarna werden er foto’s getoond en werd er uitleg gegeven bij de desbetreffende foto. Voor de pauze werd er ook nog een film gedraaid, deze film ging over de reis van 2006. Na de pauze is nog een film getoond van 2008, ze zijn toen met een groter gezelschap naar Roemenië geweest. Vervolgens werden er nog enkele foto’s getoond en konden de mensen vragen stellen. Nadat Peter om 22.00 uur de presentatie afsloot kwam Irene nog namens de bibliotheek met een envelop voor de stichting. De mensen konden in een “offerblok” een bijdrage doen. Ze waren tijdens deze avond in ieder geval op de hoogte gebracht waar het geld naar toe ging. Het was een mooie presentatie.

Vastenactie van de Basisschool te Reek. De Paas-commissie en de oudervereniging vonden het belangrijk om de kinderen bij de vastenactie te betrekken. Ze kwamen met het voorstel dat de kinderen spullen zouden inzamelen voor de kinderen in Roemenië.

December 2009
Kerstpakkettenactie: We zijn weer naar RoemeniÎ zijn geweest en hebben 100 gezinnen blij gemaakt met een kerst(tas)pakket.

September 2009
Tijdens de fietstocht van de MOV hebben we op de rustplaats een stand laten zien wat de stichting doet.

Presentatie van ons werk op de basisschool “De Kreek’l” in Reek.

Augustus 2009
Van bouwbedrijf Peter Peters uit Schaijk hebben we de toezegging dat zij ervoor zorgen dat er einde van deze maand een auto klaarstaat. Het lijkt erop dat onze bus te klein zal zijn. We besluiten de kleding vacuüm te verpakken, zodat er veel minder plaats nodig is. Alles is toch nog goed gekomen.

Juni 2009
De medische dienst van Cluj Napoca draagt slechts 100 euro bij aan de kosten van lenzen voor de slechtziende kinderen. Het benodigde bedrag is ca 620 euro. In goed overleg hebben wij als stichting besloten het tekort te betalen. De kinderen zijn op 11 juni geopereerd. De operatie is goed verlopen, ze zien weer voor ongeveer 40%.

Informatieavond over het werk van de stichting in het verzorgingshuis “Compostella” in Zeeland.

Mei 2009
Naar Roemenië geweest. Alles prima verlopen en ook nog bereikt dat de blinde kinderen volgende maand al naar de oogarts kunnen. Gratis!!

April 2009
Vanuit Constanta is er ook bericht gekomen. Op onze vraag of zij geinteresseerd zijn in goede kleding kregen we een bevestigend antwoord met de vraag erbij wanneer we komen
De website is in de lucht!
Van een sponsor uit Velp nog vele spullen gekregen waaronder mooie nieuwe (winter)jassen. Van een collega nog wat geld gekregen om te besteden voor hulp aan wie het nodig heeft.

Maart 2009
Eerste uitgave van ons kwartaalblad.
We hebben besloten om onze activiteiten nu even toe te spitsen op een gezin met de blinde kinderen.
En passant hebben we ook nog even gepraat over een tussentijdse reis naar Turda. Er is nog niets concreets uitgekomen, we zijn van teveel factoren afhankelijk!

Februari 2009
Een donatie gedaan aan het inloophuis voor straatkinderen in Constanta (R), een project van Ellen Rotaru en Theo van Hoof.

Januari 2009
De pakkettenactie bleek van groot belang voor onze organisatie. We hebben de nodige ervaringen opgedaan m.b.t. het samenwerken met een andere stichting, alsook contacten gelegd voor eigen activiteiten. Als afronding hebben we op 27 januari 2009 een film/dia presentatie gehouden voor onze donateurs en andere belangstellenden.

Zomer/najaar 2008
Eind september zijn we bij elkaar gekomen om een avondje te praten over de mogelijkheden om humanitaire hulp te bieden in Oost Europa.
Wij zijn: Frans van Hees (Schaijk), Tini van Leuken (Schaijk), Chris Hoefnagel (Herpen) en Peter van der Meer (Reek). Ieder van ons is al een of meerdere keren in Roemenië geweest. Ook hebben sommigen van ons ervaringen opgedaan bij andere stichtingen die actief zijn op dit gebied. Tijdens deze avond bleek er wel draagkracht te zijn voor een nieuwe organisatie mits we duidelijke doelen hadden. Er was al een actie gestart om levensmiddelen in te zamelen en deze in december naar Turda (R) te brengen. In Landerd en omgeving hebben we ruim 90 pakketten ingezameld en weggebracht.