Recente acties

April 2021

 Ook dit jaar gaat vanwege de Covid-19 pandemie onze hulp aan Oost-Europa met name aan Roemenie in aangepaste vorm door.

Evenals vorig jaar zal onze stichting enkele keren een geldbedrag overgemaakt voor de aanschaf van desinfectie-materialen en beschermende middelen voor de mensen die dagelijks op bezoek gaan bij zieken en ouderen.

Tevens hebben we via een sportclub en de sociale dienst sportkleding kunnen bezorgen bij een tehuis voor jongeren. Hetgeen een artikel in de plaatselijk krant opleverde.

Vertaling:

Het gemeenteraadslid en president van AFC Viitorul Transilvania, Kolozsi Atilla, te Turda maakte de kinderen met sociale problemen die zijn opgegroeid in het Dumbrava-klooster in de buurt van Turda blij. ”AFC Viitorul Trasilvania, in samenwerking met Hulp-Oost-Europa uit Nederland, doneert voor de kinderen van het Dumbrava klooster sportkleding. Ik bedacht dat we door deze schenking vreugde brengen aan deze kinderen en ik ben blij dat we erin geslaagd zijn hen zelfs maar even gelukkig te maken. Het is niet de eerste keer dat we hier naar dit klooster in Dumbrava komen en we proberen deze kinderen die absoluut van voetbal houden blij te maken. We zullen terugkomen wanneer we de kans hebben om deze geweldige kinderen weer gelukkig te maken, ”zei Turda-raadslid Kolozsi Atilla.

Verder hebben we enkele transporten met hulpgoederen geregeld . Ook nu verzorgt de Sociale dienst de verdeling.

De Stichting Hulp Oost-Europa Schaijk is zijn sponsoren zeer dankbaar dat ze, ondanks de ook voor hen moeilijke tijd, hun steentje bijdrage aan het helpen van anderen.

Juli 2020

Door de Covid-19 pandemie gaat onze hulp aan Oost-Europa met name aan Roemenie in aangepaste vorm door.

Zoals we allemaal weten staat in deze vervelende tijd alles op een lager (ander) pitje, zo ook voor de Stichting Hulp Oost-Europa (Schaijk). Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan word maar het gebeurt op een andere manier.

Het is in deze situatie niet mogelijk om naar Roemenië te reizen, om te kijken waar de hulp het hardst nodig is. De berichten die we vanuit Roemenië krijgen zijn beslist niet hoopgevend. Voor heel Roemenië geldt een negatief reisadvies (Code oranje) en via de sociale dienst Turda horen we dat het aantal besmettingen toeneemt.

Om toch iets voor de mensen daar te kunnen betekenen heeft onze stichting enkele keren een geldbedrag overgemaakt voor de aanschaf van desinfectie-materialen en beschermende middelen voor de mensen die dagelijks op bezoek gaan bij zieken en ouderen.

Ook hebben we samen met de stichting HAR uit Wijchen een transport met hulpgoederen geregeld (schoenen, verband, incontinentiemateriaal, spullen voor “moeder en baby” enz.)

De sociale dienst daar verzorgt de verdeling en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit op een verantwoorde wijze gebeurd.

Laten we hopen dat onze hulp een bijdrage levert aan de verbetering van de situatie daar ter plaatse, al is het misschien maar een druppel op een gloeiende plaat.

Graag danken wij alle sponsoren voor hun bijdrage in welke vorm dan ook.

December 2018

Nieuwe rolstoel gebracht bij een gehandicapt meisje dat uit haar vorige rolstoel gegroeid was Hierdoor kan ze zich weer makkelijker verplaatsen.

Juli 2018

Het idee voor een uitleen van medische hulpmiddelen is uitgewerkt en op deze reis zijn we met een auto volgeladen met 6 rollators, 2 rolstoelen, kleding, speelgoed en nog veel meer vertrokken.IMG_0262   IMG_0267

Twee dagen later hebben we de hulpmiddelen afgeleverd bij de sociale dienst van Turda, die zelf zoals afgesproken de opslag, uitleen en administratie verzorgt.We monteren alle spullen en zijn er van overtuigd dat de spullen goed terecht komen.

Verder hebben we speelgoed afgeleverd bij het dagverblijf voor autistische kinderen, en incontinentiemateriaal en speciale voeding voor zieken.

In de loop van het jaar hebben we de laatste benodigdheden voor de buitenschoolse opvang bezorgd en deze functioneert naar behoren.

IMG-20190226-WA0001

Verder gericht hulp geboden aan de meest hulpbehoevende.

Zomer en najaar 2017

Deze zomer is buitenschoolse opvang voor de school in Aiton gerealiseerd. Er is verbouwd, gestuukt en geschilderd enz.Met de door ons geleverd inrichting zijn de lokalen nu klaar voor gebruik.Ook is de keuken voor het bereiden van een maaltijd door ons ingericht.Het geheel is overgedragen aan de gebruikers, die verder verantwoordelijk zijn voor juist gebruik en onderhoud.

IMG-20170519-WA0004     IMG-20170519-WA0003

Verder hebben we in dit jaar ook weer de nodige voedselpakketten uitgedeeld, e.e.a. in overleg met de diverse sociale diensten. Zij bepalen wie voor welke hulp in aanmerking komt.

Met de sociale dienst in Turda ons idee voor het realiseren van uitleen voor medische hulpmiddelen besproken. Ze zijn bereid hier tijd en arbeid in te steken zodat het uiteindelijk hun project wordt. Afgesproken is dat wij voor een deel van de benodigde middelen zullen zorgen, en dat we dit in 2018 gerealiseerd willen hebben.